Strona wykorzystuje ciasteczka by usprawnić komfort z jej korzystania. Korzystając ze strony akceptujesz naszą Politykę Ciasteczek. X

Komunikacja pomiędzy AS2 i AS3 [podstawowy]

Jak tylko ActionScript3 po raz pierwszy ujrzał światło dzienne Adobe od razu stwierdziło, że stoi za nim zupełnie inna wirtualna maszyna niż ta w AS2, a co za tym idzie nie jest możliwa bezpośrednia komunikacja między tymi dwoma językami. W tym momencie za pewne każdy by pomyślał, że w takim razie nie ma co próbować, skoro nie mogą się komunikować to temat jest zamknięty. Ale chwila moment, brak bezpośredniego połączenia to nie jest jednoznaczne z brakiem jakiegokolwiek połączenia. Ujmę to tak: weźmy na przykład MySQL, Flash sam z siebie nie ma żadnego sposobu by połączyć się z nim bezpośrednio, ale to nas nie powstrzymuje by i tak z niego korzystaj przez PHP (lub inne metody). I tu dochodzimy do sedna sprawy: pośrednie połączenie. W przypadku AS3 i AS2 jest to nawet jeszcze prostsze niż korzystanie z PHP, bo oby dwa języki mają wbudowaną klasę do komunikacji między lokalnymi plikami SWF - mowa tutaj o LocalConnection.
LocalConnection w głównym założeniu ma pozwalać na komunikację między aplikacjami Flash uruchomionymi na tym samym komputerze , jednak ponieważ implementacja tej klasy w ogolę się nie zmieniła po przejść do AS3, nic nie stoi na przeszkodzie by wykorzystać ją do wymiany informacji między AS2 i AS3.
Utworzenie LocalConnection w obydwóch przypadkach jest bardzo łatwe i będzie wyglądać prawie identycznie. Dla ActionScript2 będzie to:
var connectionAS2:LocalConnection = new LocalConnection();
connectionAS2.connect("LocalConnectionTestAS2");
A dla ActionScript3:
var connectionAS3:LocalConnection = new LocalConnection();
connectionAS3.client = this;
connectionAS3.connect("LocalConnectionTestAS3");
connectionAS3.addEventListener(StatusEvent.STATUS,onStatus);
function onStatus(e:Event):void { }
O ile wersja dla AS2 jest trywialna, to AS3 już wymaga paru słów wyjaśnienia. Przede wszystkim linijka connectionAS3.client = this;, która służy do wyznaczenia obiektu odpowiedzialnego za wykonywanie funkcji wywoływanych z drugiej strony połączenia, jest bardzo ważna i bez niej aplikacja zwyczajnie nie będzie działać. StatusEvent jest dodany do LocalConnection tylko po to by Flash nie wyrzucał żadnych błędów przed nawiązaniem połączenia.
A i nazwy w funkcji connect() są różne by pozwolić na dwustronną komunikację.
W porządku, teraz gdy już AS2 i AS3 są gotowe do przyjmowania komend od siebie nawzajem, czas stworzyć funkcje które będą mogli wywołać. By cały proces lepiej zobrazować wykorzystamy TextField'y do pokazania danych otrzymanych z zewnątrz. Dla ActionScript3 będzie to:
var tf:TextField = new TextField();
tf.text = "No Messages";
addChild(tf);

function messageFromAS2(msg:String,nx:Number,ny:Number):void {
	tf.text = msg+" "+nx+" "+ny;
	tf.x = nx;
	tf.y = ny;
}
A dla ActionScript2:
this.createTextField("textMsg",this.getNextHighestDepth(),0,0,200,25);
var tf:TextField = this.textMsg;
tf.text = "No Messages";

connectionAS2.messageFromAS3 = function(msg:String,nx:Number,ny:Number):Void {
	tf.text = msg+" "+nx+" "+ny;
	tf._x = nx;
	tf._y = ny;
}
Teraz już tylko pozostało jakoś wywołać te funkcje, np. za pomocą myszki. W ActionScript3:
stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,onMove);
function onMove(e:MouseEvent):void {
	try {
		connectionAS3.send("LocalConnectionTestAS2","messageFromAS3","AS3 MouseEvent",e.stageX,e.stageY);
	} catch(e:Error) {
		return;
	}
}
W ActionScript2:
this.onMouseMove = function():Void {
	try {
		connectionAS2.send("LocalConnectionTestAS3","messageFromAS2","AS2 Mouse Event",_root._xmouse,_root._ymouse);
	} catch(e) {
		return;
	}
}
W obydwóch przypadkach potrzebny jest try-catch by zapobiec wszelkim błędom przed nawiązaniem przez Flash połączenia.
W akcji całość będzie wyglądać tak:
Kod źródłowy: localcon.zip

Przy okazji, w sytuacji w której musielibyśmy coś odczytać z pliku AS2 a który nie obsługuje LocalConnection i którego już nie możemy modyfikować, sugerował bym stworzyć osobny plik SWF w ActionScript2, wczytać (funkcja loadMovie()) w nim nasz docelowy plik, następnie wyciągnąć wszystkie potrzebne informacje i przesłać je dalej za pomocą LocalConnection.